Pre firmy

Zahŕňa starostlivosť o klienta od zadania požiadavky, cez zrealizovanie kurzu, pravidelné monitorovanie progresu účastníkov a ďalšie výhody, ktoré vašej firme ušetria čas a finančné prostriedky.

Ponúkame vám pružné a praktické vzdelávanie, efektivitu systematickej výučby a administratívnu prehľadnosť.

Jazyky

Angličtina, nemčina a ruština

Kurzy

  • Kurzy všeobecného zamerania
  • Obchodná angličtina, nemčina, ruština
  • Konverzačné kurzy
  • Jazykový audit (testovanie jazykovej úrovne zamestnancov)
  • Testovanie jazykových schopností uchádzača o pozíciu na pracovnom pohovore
  • Príprava na certifikáty FCECAE, CPE

Špecializované kurzy (príprava prezentácie, správna výslovnosť v cudzom jazyku, používanie správnych slovných spojení, terminológie v špecifických situáciách, čítanie textu, písomná korešpondencia, príprava na rozhovor v cudzom jazyku, atď.)

Kurzy všeobecnej a obchodnej angličtiny sú akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Typy kurzov

  • Individuálne hodiny
  • Mini skupinová výučba (2–4 účastníci)
  • Skupinová výučba (5–8 účastníci)