Príprava na certifikáty FCE, CAE, CPE

Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na úspešné absolvovanie skúšky FCE, CAE alebo CPE. Kurz je zameraný na získanie komplexných vedomostí potrebných pre zvládnutie ústnej a písomnej časti skúšky. Výučba prebieha podľa presne stanovených kritérií a účastníkom kurzu sú k dispozícii ukážkové testy FCE, CAE a CPE.