Právnická angličtina

Tento tematický kurz je zameraný na prípravu získania certifikátu ILEC. Naši lektori vás dostatočne a kvalitne pripravia na skúšku z právnickej angličtiny. Jeden prípravný kurz má 44 hodín, t.j. 22 stretnutí/120 min. Modelové situácie vám pomôžu dôkladne sa pripraviť na používanie právnických termínov vo vašej praxi. Cena prípravného kurzu na skúšku ILEC - EUR 286,- (+ DPH). 

 

Ďalšie tematicky zamerané kurzy, ktoré sú v našej ponuke:

  • Obchodná korešpondencia a administratíva
  • Job interview
  • Prezentácie a rokovania
  • Financie a bankovníctvo
  • Marketing
  • Management
  • Právnická výučba
  • Technicky zameraná výučba