Prípravné kurzy na FCE a CAE skúšky 2017

 

Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na úspešné absolvovanie skúšky FCE, CAE.

Kurz je zameraný na získanie komplexných vedomostí potrebných pre zvládnutie ústnej a písomnej časti skúšky. 

Výučba prebieha podľa presne stanovených kritérií a účastníkom kurzu sú k dispozícií ukážkové testy FCE a CAE.

Cena kurzu: 250 Eur

Termín výučby: kurzy sa otvárajú priebežne, pri min. počte 6.tich účastníkov

Deň a čas výučby: podľa dohody; v popoludňajších alebo večerných termínoch, 2 x týždenne/90 min.

Počet stretnutí: 20

Poče účastníkov v skupine: 6 

Viac informácií o výučbe Vám radi poskytneme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.