Zima v English in the City 2017

Mini skupinové jazykové kurzy (4 - 6 účastníci)

  • DĹŽKA POLOINTENZÍVNEHO KURZU: 11 týždňov
  • VÝUČBA: zimný semester (február - apríl 2017)
  • KONIEC VÝUČBY: po absolvovaní kurzu, v prípade záujmu možnosť pokračovania v letnom semestri (apríl - júl 2017)
  • NÁPLŇ KURZU: zlepšenie komunikačných schopností a rozšírenie slovnej zásoby 
  • LEKTORI: zahraniční alebo slovenskí
  • POČET HODÍN: polointenzívny kurz - 20 stretnutí/90 min
  • POČET ÚČASTNÍKOV V SKUPINE: 4 - 6
  • TERMÍNY VÝUČBY:PO-ŠTV 7:30-9:00, 17:00-18:30, 18:00-19:30, 18:40-20:10, príp. aj počas dňa
  • CENA PRE 1 OSOBU/1 KURZ - POLOINTENZÍVNY KURZ s native-speaker: EUR 260,-