Máte zábrany aktívne sa zapájať do diskusií v angličtine alebo nemčine?

Naši lektori vás rozrosprávajú a vaša komunikácia sa stane bežnou a bezproblémovou každodennou záležitosťou.  Navodenie modelových situácií vás naučí správne reagovať v rôznych každodenných situáciách. Vaša slovná zásoba sa obohatí o nové, dôležité slová, slovné spojenia a zaužívané frázy. Budete vedieť reagovať na otázky, budete sa vediet zapájať do konverzácií a vaše naučené znalosti budete vediet aktívne využívať.