Cenník pre mini skupinovú výučbu

Cena pre 1 osobu, 40 vyuč. hodín

všeobecná angličtina, konverzačný kurz EUR 230,-
právnická angličtina - príprava na ILEC EUR 286,-
kurz obchodnej angličtiny/prípravné kurzy na Cambridge certifikáty EUR 250,-