Business English

Cieľom tohto kurzu je získať jazykové zručnosti, ktoré sú potrebné v rôznych obchodných situáciách a zlepšiť vaše komunikačné schopnosti v oblasti obchodnej angličtiny. Precvičíte si rôzne modelové situácie, s ktorými sa môžete stretnúť v obchodnom styku. Zároveň si prehĺbite slovnú zásobu z tejto oblasti a zdokonalíte sa v obchodnej korešpondencii. Na kurze sa riešia rôzne prípadové štúdie (tzv. case studies).

Kurzy obchodnej angličtiny sú akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.